Przy wybieraniu podłogi pojawia się pytanie, czy lepszy będzie system tradycyjny -pióro -wpust, czy nowoczesny Klik System. Zarówno jeden jak i drugi system jest dobry. Deski łączone w systemie pióro – wpust stosuje się w deskach przeznaczonych do klejenia do podłoża. Deski z systemem łączenia Klik System przeznaczone są do montażu tzw. „podłogi pływającej, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby podłogę z systemem łączenia Klik System przykleić do podłoża. Natomiast desek z systemem łączenia pióra-wpust nie możemy ułożyć bez konieczności przyklejania do podłoża.